Meervoudige waarde

Case study Integration beside Competition

The Netherlands has thousands of examples of citizens initiative. People get to work in their own communities with housing, energy, care, food, transport, nature and much more. Initiators do not work on one goal, but on several goals and they use their resources very smart to achieve those goals. In this way they save costs and create more yields.

Nederland kent duizenden voorbeelden van maatschappelijk initiatief. Mensen gaan in hun dorp of wijk zelf aan de slag met wonen, energie, zorg, voedsel, vervoer, natuur en nog veel meer. Initiatiefnemers werken in hun dorp of wijk niet aan één doel, maar aan meerdere doelen en daarbij zetten zij heel handig hun middelen in om die doelen te bereiken. Zo besparen ze kosten en creëren meer opbrengsten.