A Radical Plan to Win Back the Left Behind and Achieve Prosperity for All

Auteur: Martin Sandbu
Uitgever: Princeton University Press

In The Economics of Belonging houdt de Financial Times journalist Martin Sandbu een vurig, onderbouwd en toegankelijk betoog dat de sociale verdeeldheid opgelost kan worden door een nieuwe economische beleidsconsensus.

De afgelopen tijd, zeker sinds de coronacrisis maar ook al daarvoor, wordt gekenmerkt door woede, wantrouwen en wanhoop. De politieke polarisatie en successen van autoritaire en nationalistische populisten in verschillende landen verzwakken in toenemende mate de democratische rechtsstaat.

Sandbu beargumenteert dat de onderliggende oorzaak van deze politieke problemen groeiende economische ongelijkheid is. De oorzaak hiervan is volgens Sandbu niet de globalisering, zoals vaak beweerd wordt. Het probleem ligt hem in een halve eeuw slecht economisch beleid. De oplossing zit hem dan ook niet in nationalisme en grenzen sluiten, maar in ander economisch beleid voeren.

Wat is een ander economisch beleid?

Voor de oplossing haalt Sandbu inspiratie uit het Scandinavische model en de naoorlogse periode met haar Keynesiaanse sociale markteconomie. Niet om deze exact te kopiëren, wat ongetwijfeld niet zal lukken. Wel kunnen we ervan leren dat zowel economische vooruitgang en meer gelijkheid, als internationale openheid en sociale cohesie, samengaan in plaats van elkaar ondermijnen.

Wat stelt hij dan precies voor? Een hoger minimumloon, een universeel basisinkomen, meer medezeggenschap voor werknemers in bedrijven, hogere en effectievere belasting op vermogen, winsten en vervuiling, gratis onderwijs voor iedereen, actief en sturend fiscaal en monetair beleid, strengere internationale arbeids- en milieuafspraken en investeringen in de fysieke en sociale infrastructuur van economisch achterblijvende regio’s.

Hij hoopt dat deze inzichten kunnen leiden tot een nieuw breed gedragen beleidsconsensus, net als dat Keynesiaanse en neoliberale ideeën eerder werden uitgedragen door zowel liberale als sociaal democratische en christen democratische politici. In andere woorden, dit is niet een links of rechts verhaal, maar een nieuwe basis voor economisch beleid waar elke politieke stroming haar eigen draai, invulling en uitleg aan kan geven.

Kortom, een vurig pleidooi voor ander economisch beleid zodat iedereen mee profiteert en een plek heeft in de economie.


Sam de Muijnck