Auteur: Geoffrey Ingham

Uitgever: Polity

Jaar van publicatie: 2008, herdruk 2013

Met Capitalism levert Geoffrey Ingham een uitgebreid boek dat het dominante economische systeem uitgebreid beschrijft. De belangrijkste bijdrage van het boek is de algemene uitleg van de basiselementen en de werking van het kapitalistische systeem. Daarbij schenkt hij ook aandacht aan de tegenstrijdigheden die in het kapitalistische systeem zitten. Het doel van Geoffrey is om de aandacht te richten op “de systemische aard van het kapitalisme”. Het boek begint daarom met het onderzoeken van de klassieke uiteenzettingen van het kapitalisme in het werk van vooraanstaande grondleggers van het economisch denken: Adam Smith, Karl Marx, Max Weber, Joseph Schumpeter en John Maynard Keynes.

Dan bespreekt Geoffrey drie basiselementen van het kapitalisme: het monetaire systeem, het marktsysteem en de productie van goederen door private ondernemingen. Er wordt ingegaan op de geschiedenis, structuur en rol van de instituten, waarbij het begrip ‘geld’ en geld door schuld, de staat, kapitaal en financiële markten de revue passeren.

Het boek is oorspronkelijk gepubliceerd in 2008, maar is herdrukt in 2013 met een nieuw naschrift over de financiële crisis en de nasleep ervan, waarbij de nadruk ligt op de oorzaken, het ontstaan en de verspreiding ervan in de financiële economie. Het boek is theoretisch en gedetailleerd, maar tegelijkertijd beknopt en toegankelijk geschreven.